All Collections
For Broadcasters
Broadcasting
Mga Patakaran para sa Live Broadcast
Mga Patakaran para sa Live Broadcast
Alexander Yushkov avatar
Written by Alexander Yushkov
Updated over a week ago

Alinsunod sa mga alituntunin na hinihiling ng Apple Inc. at Google LLC, mayroon kaming patakaran sa zero tolerance at sa aming sariling paghuhusga ay may karapatan na alisin at / o suspindihin ang anumang account na lumalabag sa mga patakarang ito. Kasama sa nilalaman ng  paglabag ang anumang maaaring makita, narinig at / o panggagaya sa anumang Live broadcast, pamagat ng broadcast, larawan, at anumang nai-post o nakapaloob sa anumang profile.

Pinapayagan lamang ang edad na 18 taon o mas matanda upang makapagbroadcast sa Tango. Maaaring makita sa broadcast ang isang batang wala pang 18 gulang kung mayroon siyang kasamang nakatatanda sa broadcast kagaya ng magulang.

Dress Code para sa mga Broadcasters

 • Ang isang broadcaster ay kailangang nakabihis habang nag bro-broadcast

 • Ipinagbabawal na mag-broadcast ng hubo’t hubad, kahit na ang katawan ng isang broadcaster ay bahagyang natatakpan ng isang kumot o tuwalya

 • Ang pag-broadcast ng naka suot ng lingerie o damit na panloob nang walang karagdagang damit ay hindi pinapayagan

 • Ang dibdib, puwet, at maseselang bahagi ng katawan ay nararapat matakpan ng buong buo gamit ang makapal na tela

 • Ang damit na may malalalim na cleavage ay hindi nararapat lumagpas sa ilalim ng dibdib

 • Pinapayagan lamang ang pagsusuot ng mga swimsuits kapag ito ay nasa pool o malapit sa dagat

 • Ipinagbabawal ang pagligo habang kasalukuyang nag bro-broadcast.

Hubo’t Hubad at Sobrang Halay na mga nilalaman

Ang anumang labis na mahahalay na nilalaman ay ipinagbabawal sa Tango Live at maaaring magresulta sa pagbawal sa pagbrobroadcast at / o pagsuspinde sa account.

Kasama sa Sobrang Halay na mga nilalaman: malalaswang pagkilos kabilang ang mahahalay na kaugalian, kaayusan at pananalita kung saan nagaalok ng sekswal na serbisyo gaya ng ginagawa sa mga escort service gayun din naman sa paglikha o panonood ng sekswal na pelikula. 

Ipinagbabawal na:

 • Hipuin ang iyong sariling maseselang bahagi ng katawan o ang dibdib, ari, at puwit ng sinumang kasama mo sa broadcast

 • Pagdila o paggamit ng iyong dila sa sekswal na gawain

 • Walang ibang isusubo kundi pagkain ng maayos

 • Pagpapakita ng mga Sex Toys

 • Pagkukunwaring may katalik

Ipinagbabawal ang Harassment, Hateful Speech, at Bullying

Kabilang dito ang mga sumusunod:

 • Diskriminasyon, o mapanlait na pananalita laban sa kasarian, relihiyon o paniniwala, lahi, edad, kapansanan, panlabas na anyo o pinipiling kasarian

 • Paggamit ng larawan ng iba para hiyain ito sa publiko o para ito’y i-bully

 • Paglalapastangan o pagmumura upang saktan ang iba

 • Pamblablackmail o pang haharass at anumang katulad nito

Ipinagbabawal ang mga Kriminal na aktibidad at mga kauri nito

Kabilang dito ang mga sumusunod:

 • Anumang pagpapakita ng mga Kriminal na aktibidad at mga kauri nito

 • Karahasan o pinsala sa mga tao, negosyo, pag-aari, o hayop

 • Mga iligal na sangkap

 • Paggamit o pagpapakita ng mga ipinagbabawal na gamot at / o mga paraphernalia

 • Pananakit sa sarili

 • Pagbabanta ng karahasan sa ibang indibidwal

 • Pagpapakita ng pang-aabuso sa bata, pananakit sa sarili at / o pinsala sa katawan, o pang-aabuso sa hayop

 • pagpapakita ng mga nakamamatay na armas gaya ng baril at pagiging bayolente habang gamit ito

Profile Content

Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapanggap bilang ibang indibidwal para manlinlang, gamit ang litrato ng ibang tao, maging ang video ng ibang tao o pagpapadala ng mga ito sa iba
Ipinagbabawal ang pag po-post ng external links (maliban na kung ito ay iyong social media site) pati narin ang pag po-post ng mga Payment Information upang makatanggap ng bayad
Sa pamamagitan ng paggamit ng Tango Live, sumasang-ayon ka na sundin ang mga simpleng patakaran na ito. Kung masumpungang lumalabag sa mga patakarang ito ay maaaring magbunga ito ng pagkasuspinde o pagkabura ng inyong account.

Did this answer your question?